Videojocs  

Videojocs creats per l'alumnat d'Informàtica amb llenguatge de programació Scratch.

Professora: Raquel Cuenca

Carlos Cuevas

curs 1819

Alejandor Quetglas

curs 1819

Pong

Blanca Domenech

curs 1819

Paula Giménez

curs 1819

N9THJu.png

Carmen Torrijos

curs 1819

Borja Monedero

curs 1819